Klachtenreglement

Interne klachtenregeling

De klachten van onze cliënten worden altijd opgelost.
Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Belangrijk is altijd hoe met gemaakte fouten wordt omgegaan. Als u niet tevreden bent, willen wij een open en eerlijk gesprek aangaan. Onze instelling kent een klachtenregeling, zodat patiënten weten welke stappen moeten worden gezet bij het indienen van een klacht. Als u zich als patiënt met een klacht tot de instelling wilt richten, verzoeken wij u een mail te sturen naar info@stichting-goodforyou.nl

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u ten slotte altijd contact opnemen met de geschillencommissie via: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg waarbij wij zijn aangesloten.